Risico's

Onmiddellijk na de operatie kunnen patiënten dubbelzien. Dit is meestal van korte duur en verdwijnt volledig na enkele dagen. Soms is echter een chirurgisch ingrijpen opnieuw nodig. Het risico op dubbelzien is bij volwassenen groter dan bij kinderen. Het risico op dubbelzien wordt voor de operatie grondig ingeschat en wordt op voorhand uitgebreid met de patient besproken.

Zeldzame risico's zijn een ruptuur van een abnormale oogspier en de perforatie van de oogbol wegens een zeer dunne sclera. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een zware infectie, bloeding, of vasculaire occlusie optreden met functioneel verlies van een oog. Verder bestaan er ook zeldzame complicaties die verband houden met de algemene anesthesie zoals maligne hypothermie.