Resultaat

Geen enkele oogchirurg kan een perfecte oogstand garanderen postoperatief. De ogen kunnen na een ingreep mooi recht staan, doch soms zijn heringrepen nodig om tot een esthetisch en functioneel eindresultaat te komen.

De oogstand kan jaren stabiel blijven, doch kan na een aantal jaren terug van positie veranderen. In elk geval blijven regelmatige controles bij de oogarts nodig, zelfs jaren na de heelkundige ingreep. Naast de oogstand moet ook de gezichtsscherpte goed opgevolgd worden tot de leeftijd van 10-12 jaar Tot deze leeftijd is recidief van een lui of slechtziend oog mogelijk.

Vaak hebben kinderen en volwassen met een voorgeschiedenis van strabisme, geen goed binoculair zicht of dieptezicht. Het herstel van een normaal binoculair zicht postoperatief is slechts mogelijk indien er voor het begin van het scheelzien reeds binoculair zicht aanwezig was (kinderen met aangeboren strabisme kunnen om die reden nooit dieptezicht verwerven)