Diagnose

De oogarts kan dit opsporen door het zicht te onderzoeken, eventueel met een ruitpatroon of Amslerkaart, waarop de vervormingen van het zicht duidelijker worden Onderzoek van de retina na groter maken van de pupil, zal de diagnose mogelijk maken. Bij het dilateren, groter maken van de pupil met oogdruppels, behoudt u enkele uren een wazig zicht. Nadien zelf naar huis rijden met de auto is niet aan te raden.

De OCT-scan (Optical Coherence Tomography) helpt bij de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de lekkage in de macula.

OCT

Een fluoangiografie is meestal nodig om te onderscheiden om welke vorm van degeneratie het gaat en welke therapie eventueel mogelijk is.

fluo-angiografie