Vooronderzoeken

Voor elke operatie heeft een individuele evaluatie plaats op de raadpleging in de oogkliniek. Deze bestaat uit een volledig oogonderzoek en het maken van fotos. Nadien wordt de hele procedure uitgelegd, en de te verwachten resultaten met u besproken. Indien u bloedverdunnende medicatie neemt, wordt deze in overleg met uw behandelende arts gedurende 7 tot 14 dagen voor de operatie stopgezet, of eventueel vervangen.