Verloop

Het onregelmatig astigmatisme evolueert meestal traag, waardoor het optimale zicht met brilcorrectie geleidelijk vermindert.

In een vroege fase kunnen (half-)harde contactlenzen nog tijdelijk zichtverbetering brengen, maar dikwijls met veel ongemakken voor de drager.

Later ontstaat een toenemende verdunning en zelfs vertroebeling van het hoornvlies, die in een eindstadium zelfs kan leiden tot perforatie van de oogbol.

Bij onvoldoende zicht of bij duidelijke toename van de keratoconus dringen heelkundige technieken zich op.