Verloop

In de beginfase zien we een lichte zwelling van de cellen (cornea guttata). Hier zijn er dikwijls weinig klachten.

In een verder stadium wordt het hoornvlies dikker en ook meer troebel, wat een vermindering van het zicht veroorzaakt.

In een eindfase treden er oppervlakkige blaasjes op, met troebel zicht en met periodes van stekende pijn en tranen.