Praktisch

Bij aantasting van het endotheel kan het normale grondige oogonderzoek volstaan als vooronderzoek. Meestal zal, in een eerste stap, steeds een DSAEK worden verricht, gezien de veel snellere genezing en minder kans op afstoting dan met de oudere technieken.