Praktisch

Vooronderzoek

Indien besloten wordt uw cataract te opereren, krijgt u eerst een afspraak voor preoperatieve metingen. Dit houdt een biometrie en evaluatie van het hoornvlies in. Bij de biometrie wordt het hele oog nauwkeurig door een gesofisticeerd toestel opgemeten. Aan de hand van deze metingen kan de sterkte van de implantlens berekend worden. Nadien komt u bij de oogarts die met u de hele procedure overloopt. Ook het type lens wordt dan individueel besproken. Een dergelijk onderzoek neemt makkelijk een halfuur in beslag. Tevens verwijzen we u naar uw behandelende arts voor een overzicht van uw algemeen medisch dossier.

Plaats en verdoving

De behandeling zelf is pijnloos en duurt ongeveer 15 minuten per oog. De ingreep gebeurt ambulant in het (door het RIZV erkende) Extramuraal Centrum Oogkliniek Antwerpen te Berchem of in het dagcentrum van het St. Augustinus ziekenhuis te Wilrijk.

De verdoving gebeurt standaard enkel door oogindruppeling, of eventueel door injecties rond het oog. Nerveuze patiënten krijgen van tevoren een kalmerend tabletje. Uitzonderlijk kan ook een algemene narcose worden gepland, maar dit is enkel mogelijk in het ziekenhuis.

Pre- en Postoperatieve zorgen

Vanaf 2 dagen voor de operatie dient u ontsmettende oogdruppels in te druppelen.

Na de operatie druppelt u diezelfde ontsmettende oogdruppels gedurende verschillende weken in het geopereerde oog, om infectie en inflammatie te voorkomen. U krijgt een plastiek oogschelpje mee waarmee u de eerste week uw oog beschermt tijdens het slapen. Overdag beschermt u best uw oog met een (zonne)bril tegen wind en stof. 

In principe plannen wij een controle na 1 dag, na 1 week, na 1 maand en na  1 jaar. De eerste dagen na een behandeling is het beter niet zelf uw wagen te besturen.

verdoving