Klachten

De ernst van de klachten is afhankelijk van de mate waarin de lens is aangetast.

De voornaamste klacht is vermindering van het vertezicht. De klachten nemen meestal geleidelijk aan toe, maar soms is een snelle progressie ook mogelijk.

Aanvankelijk kan dit soms nog opgevangen worden door een sterkere bril, maar naarmate de vertroebeling van de ooglens toeneemt, is dit niet meer mogelijk.

In een verder stadium wordt alles wazig, men kijkt als het ware door een mat glas. Iemand op straat herkennen, autorijden en TV kijken wordt moeilijker. Vaak vermindert ook het zicht in tegenlicht of bij schemer. Soms ziet men zelfs dubbel uit één oog. In dit stadium helpt een sterkere bril gewoonlijk niet meer.