Risico’s

  • Bij de behandeling met de Excimerlaser komt een lichte onder- of overcorrectie voor in ongeveer 3 % van de gevallen.  Die wordt meestal tussen 3 en 6 maand na de eerste behandeling verholpen met een herbehandeling.  Een gesofistikeerde vocht- en temperatuurscontrole in het laserlokaal van BELS optimaliseert de laserstraal en dus ook onze resultaten. 
  • Infectie na laser kan voorkomen in 1 op 30.000. Bij lensimplantatie is, zoals bij elke intraoculaire ingreep, het risico op infectie iets hoger (ca. 0,04 %)
  • Infecties reageren gelukkig meestal gunstig op antibiotica. Maar soms dient toch nog een toevlucht gezocht tot de heelkunde. Wij proberen infecties te voorkomen door de de luchtkwaliteit in onze behandelruimtes maximaal te zuiveren.
  • Bij SURFACE ABLATION kan een lichte oppervlakkige vertroebeling of haze voorkomen (minder dan 1%).  Wanneer blijvend en bij subjectieve last, kan zij makkelijk worden weggewerkt met een herbehandeling. 
  • Bij LASIK (maar in mindere mate met de FEMTO-LASIK) kunnen problemen met de flap voorkomen in ongeveer 1%.  Is dit het geval bij het maken van de flap, dan dient de behandeling gestaakt te worden en overgedaan na ca.  3 maand. In geval van plooitjes in de flap dienen deze nadien te worden gladgestreken.  Ook kunnen soms, en vooral na een herbehandeling, celletjes onder het flapje groeien, die dan moeten uitgespoeld worden.