Resultaat

De resultaten van onze laserbehandelingen zijn dankzij de evolutie van de de laatste jaren nog beduidend verbeterd.  Zo wordt het oog tijdens de behandeling door fotografische irisherkenning volledig uitgelijnd, en worden de gebeurlijke fijne oogbewegingen gecompenseerd door een ultrasnelle eye-tracker.  De duur van de behandeling zelf wordt ook steeds korter (enkele tientallen seconden). 

  • De FEMTOLASIK / SMILE geeft reeds de volgende dag een bruikbaar zicht, maar de kwaliteit van dat zicht verbetert nog de daarop volgende weken.  Een werkonderbreking van enkele dagen is aan te raden. 
  • Na SURFACE ABLATION (EPILASIK, LASEK, PRK) is de visuele recuperatie beduidend trager en met meer last van irritatie en pijn de eerstvolgende dagen. Hier is een werkonderbreking van een kleine week de regel. 
  • Na lensimplantatie is de visuele recuperatie veelal snel. Gezien wij de beide ogen niet tegelijk behandelen (omwille van de veiligheid) is er toch een ongemak te verwachten van in totaal acht dagen. 
  • Na PRELEX is het lees- en computerzicht beter met de 2 ogen samen dan apart. Het lezen van de hele kleine lettertjes vraagt wat meer licht. Ook kunnen ’s nachts halo’s worden gezien rond een veraf gelegen lichtbron (bv. lichten van een tegenliggend voertuig).  Met de laatste generatie implantlenzen worden die slechts zelden als storend ervaren, en bovendien verminderen ze met de tijd.